Ủng hạ áp là ủng cách điện được làm bằng cao su cách điện

Ủng hạ áp s42 là ủng cách điện làm bằng cao su cách điện

Ủng cách điện 22kv  là ủng cách điện làm bằng cao su cách điện

Ủng cách điện 22kv, S42  là ủng cách điện làm bằng cao su cách điện

Ủng cách điện 30kv s42 là ủng cách điện làm bằng cao su cách điện

Ủng cách điện 35kv s42 là ủng cách điện làm bằng cao su cách điện