Đai đẻ đồ đeo bụng Rất tiện lợi

Đai có khóa kéo có dây vòng qua bụng 

Đựng đồ rất tiện lợi cho CN k,khi làm việc trên cao

Túi để đồ nhỏ có kích thước rộng x dài x sâu=20x30x40 (cm)

Túi có hai khóa bấm nhựa, có quay sách, dây khoác

Đựng đồ rất tiện lợi cho CN khi đi làm có đồ mang theo

Túi để đồ to  có kích thước rộng x dài x sâu=20x40x40 (cm)

Túi có hai khóa bấm nhựa, có quay sách, dây khoác

Đựng đồ rất tiện lợi cho CN khi đi làm có đồ mang theo

Túi để đồ to đại có kích thước rộng x dài x sâu=20x45x40 (cm)

Túi có hai khóa bấm nhựa, có quay sách, dây khoác

Đựng đồ rất tiện lợi cho CN khi đi làm có đồ mang theo