AAAA

Sản phẩm: Đai để đồ đeo bụng

Mô tả: 

 • Đai đẻ đồ đeo bụng Rất tiện lợi
 • Đai có khóa kéo có dây vòng qua bụng 
 • Đựng đồ rất tiện lợi cho CN k,khi làm việc trên cao

Sản phẩm: túi để đồ nhỡ

Mô tả: 

 • Túi để đồ nhỏ có kích thước rộng x dài x sâu=20x30x40 (cm)
 • Túi có hai khóa bấm nhựa, có quay sách, dây khoác
 • Đựng đồ rất tiện lợi cho CN khi đi làm có đồ mang theo

Sản phẩm: túi đựng đồ to

Mô tả: 

 • Túi để đồ to có kích thước rộng x dài x sâu=20x40x40 (cm)
 • Túi có hai khóa bấm nhựa, có quay sách, dây khoác
 • Đựng đồ rất tiện lợi cho CN khi đi làm có đồ mang theo

Sản phẩm: túi để đồ to đại

Mô tả: 

 • Túi để đồ to đại có kích thước rộng x dài x sâu=20x45x40 (cm)
 • Túi có hai khóa bấm nhựa, có quay sách, dây khoác
 • Đựng đồ rất tiện lợi cho CN khi đi làm có đồ mang theo