AAAA

Sản phẩm: Giấy thấm dầu & hóa chất chống cháy

Đặc tính kỹ thuật: + Vải không dệt chống cháy.

                                + Kích thước:800m x 145mm x Φ 280mm/ cuộn.

                                + Trọng lượng : 8.0Kg/ Cuộn.

Công dụng:   + Làm sạch dầu và hóa chất trên các thiết bị, máy móc và trên sàn nhà.

                       + Hút dầu rỉ từ các đường ống dẫn.

Sản phẩm: Giấy thấm dầu 42023

Mô tả: 350mmx430mm; 200 tờ/ hộp

Sản phẩm: Giấy thấm dầu & hóa chất 41300

Mô tả: 360mmx430mm; Số lượng 300Tờ/Hộp

Sản phẩm: Giấy thấm dầu 41117

Mô tả: 215mmx210 mm; - 1Hộp = 30 hộp nhỏ, 1 hộp nhỏ =200tờ

Sản phẩm: Giấy thấm dầu 42411

Mô tả: 400mmx500mm/ Tờ - 1 Hộp = 100tờ