AAAA

Sản phẩm: Bàn xoa xây dựng

Xuất xứ: Việt Nam

Mô tả: 

  • Chất liệu: gỗ
  • Kích thước vừa vặn
  • Sử dụng trong các công trường xây dựng

Sản phẩm: Dao xây dựng

Xuất xứ: Việt Nam

Mô tả: 

  • Chất liệu: Lưỡi thép, chuôi gỗ
  • Kích thước vừa vặn
  • Sử dụng trong các công trình xây dựng

Sản phẩm: Bay xây dựng

Xuất xứ: Việt Nam

Mô tả: 

  • Chất liệu: lưỡi thép, cán gỗ
  • Kích thước vừa vặn
  • Sử dụng để bả hồ, chặt gạch và tiến hành xây dựng