Băng báo cáp điện lực miền bắc khổ 15 

2.000 VND

Tình trạng: còn hàng 

Chi tiết sản phẩm

Băng báo cáp khổ 15 cm là loại băng được sản xuất bằng màng MCCP phía ngoài lớp  OPP ở giữa Gồm 3 lớp.

Băng này có tác dụng chôn ngầm để báo hiệu có dây cáp điện ở phía dưới.

Băng này có thể báo hiệu bằng cách dùng may thăm dò, hoặc khi người khai thác phát hiện được.

Sản phẩm cùng loại
Quần áo bảo hộ lao động

Giay bao ho lao dong