Thang bậc rút Hàn Quốc 9 bậc 

Hotline: 02. 422.668.333 - 0984. 957. 333 - 0961. 65.82.66

Tình trạng: còn hàng 

Chi tiết sản phẩm

Thang thông minh Hàn Quốc, có 9 bậc rút rất gọn cho người lao động mang đi di động gọn gàng

 

Sản phẩm cùng loại

Thang dây 25m dùng vào các việc rất tiện lợi, như thoát hiểm từ trên nhà cao 25m...

Thang được thiết kế hai móc để móc và vật cố định, dây bằng cáp dù, có thanh sắt làm bậc.

Thang dây 20m dùng vào các việc rất tiện lợi, như thoát hiểm từ trên nhà cao 20m...

Thang được thiết kế hai móc để móc và vật cố định, dây bằng cáp dù, có thanh sắt làm bậc.

Thang dây 15m dùng vào các việc rất tiện lợi, như thoát hiểm từ trên nhà cao 15m...

Thang được thiết kế hai móc để móc và vật cố định, dây bằng cáp dù, có thanh sắt làm bậc.

Thang dây 10m dùng vào các việc rất tiện lợi, như thoát hiểm từ trên nhà cao 10m...

Thang được thiết kế hai móc để móc và vật cố định, dây bằng cáp dù, có thanh sắt làm bậc

Thang dây 5m dùng vào các việc rất tiện lợi, như thoát hiểm từ trên nhà cao 5m...

Thang được thiết kế hai móc để móc và vật cố định, dây bằng cáp dù, có thanh sắt làm bậc.