1 2
 • Chất liệu vỏ làm từ nhựa ABS
 • Dây đeo làm bằng sợi tổng hợp
 • Hệ thống giảm xóc kết nối 6 điểm với vỏ
 • Nhiều màu sắc để lựa chọn
 • Tuân thủ tiêu chuần AS/NZS 1801:1997
 • Trọng lượng nhẹ đeo thoải mái bảo vệ đầu an toàn
 • Chất liệu vỏ làm từ nhựa ABS
 • Dây đeo làm bằng sợi tổng hợp
 • Hệ thống giảm xóc kết nối 6 điểm với vỏ
 • Nhiều màu sắc để lựa chọn
 • Tuân thủ tiêu chuần AS/NZS 1801:1997
 • Trọng lượng nhẹ đeo thoải mái bảo vệ đầu an toàn
 • Chất liệu vỏ làm từ nhựa ABS
 • Dây đeo làm bằng sợi tổng hợp
 • Hệ thống giảm xóc kết nối 6 điểm với vỏ
 • Nhiều màu sắc để lựa chọn
 • Tuân thủ tiêu chuần AS/NZS 1801:1997
 • Trọng lượng nhẹ đeo thoải mái bảo vệ đầu an toàn
 • Chất liệu vỏ làm từ nhựa ABS
 • Dây đeo làm bằng sợi tổng hợp
 • Hệ thống giảm xóc kết nối 6 điểm với vỏ
 • Nhiều màu sắc để lựa chọn
 • Tuân thủ tiêu chuần AS/NZS 1801:1997
 • Trọng lượng nhẹ đeo thoải mái bảo vệ đầu an toàn
 • Chất liệu vỏ làm từ nhựa ABS
 • Dây đeo làm bằng sợi tổng hợp
 • Hệ thống giảm xóc kết nối 6 điểm với vỏ
 • Nhiều màu sắc để lựa chọn
 • Tuân thủ tiêu chuần AS/NZS 1801:1997
 • Trọng lượng nhẹ đeo thoải mái bảo vệ đầu an toàn
 • Mũ nhựa Sseda Việt Nam là mũ bảo hộ có xốp lót, núm vặn tăng giảm cho vừa kích cỡ đầu
 • Mũ dùng rất thuận tiện phù hợp với thời tiết Việt Nam
 • Gáo nón được chế tạo từ nhựa ABS 
 • Quai nón chữ V, có mốp cách nhiệt, nút vặn
 • Tổng trọng lượng nón: 420 gram/ cái
 • Trọng lượng gáo nón: 280 gram / cái 45000
 • Khoảng rộng gáo nón : 20cm (Ngang)x 23cm (Dọc)x 15cm
 • Cách điện 24kV
 • Đạt tiêu chuẩn TCVN 6407:1998
 • Mũ nhựa Sseda Việt Nam là mũ bảo hộ có xốp lót, núm vặn tăng giảm cho vừa kích cỡ đầu
 • Mũ dùng rất thuận tiện phù hợp với thời tiết Việt Nam
 • Gáo nón được chế tạo từ nhựa ABS 
 • Quai nón chữ V, có mốp cách nhiệt, nút vặn
 • Tổng trọng lượng nón: 420 gram/ cái
 • Trọng lượng gáo nón: 280 gram / cái 45000
 • Khoảng rộng gáo nón : 20cm (Ngang)x 23cm (Dọc)x 15cm
 • Cách điện 24kV
 • Đạt tiêu chuẩn TCVN 6407:1998
 • Mũ nhựa Sseda Việt Nam là mũ bảo hộ có xốp lót, núm vặn tăng giảm cho vừa kích cỡ đầu
 • Mũ dùng rất thuận tiện phù hợp với thời tiết Việt Nam
 • Gáo nón được chế tạo từ nhựa ABS 
 • Quai nón chữ V, có mốp cách nhiệt, nút vặn
 • Tổng trọng lượng nón: 420 gram/ cái
 • Trọng lượng gáo nón: 280 gram / cái 45000
 • Khoảng rộng gáo nón : 20cm (Ngang)x 23cm (Dọc)x 15cm
 • Cách điện 24kV
 • Đạt tiêu chuẩn TCVN 6407:1998
 • Mũ nhựa Sseda Việt Nam là mũ bảo hộ có xốp lót, núm vặn tăng giảm cho vừa kích cỡ đầu
 • Mũ dùng rất thuận tiện phù hợp với thời tiết Việt Nam
 • Gáo nón được chế tạo từ nhựa ABS 
 • Quai nón chữ V, có mốp cách nhiệt, nút vặn
 • Tổng trọng lượng nón: 420 gram/ cái
 • Trọng lượng gáo nón: 280 gram / cái 45000
 • Khoảng rộng gáo nón : 20cm (Ngang)x 23cm (Dọc)x 15cm
 • Cách điện 24kV
 • Đạt tiêu chuẩn TCVN 6407:1998
 • Mũ nhựa Sseda Việt Nam là mũ bảo hộ có xốp lót, núm vặn tăng giảm cho vừa kích cỡ đầu
 • Mũ dùng rất thuận tiện phù hợp với thời tiết Việt Nam
 • Gáo nón được chế tạo từ nhựa ABS 
 • Quai nón chữ V, có mốp cách nhiệt, nút vặn
 • Tổng trọng lượng nón: 420 gram/ cái
 • Trọng lượng gáo nón: 280 gram / cái 45000
 • Khoảng rộng gáo nón : 20cm (Ngang)x 23cm (Dọc)x 15cm
 • Cách điện 24kV
 • Đạt tiêu chuẩn TCVN 6407:1998
 • Mũ nhựa Sseda Việt Nam là mũ bảo hộ có xốp lót, núm vặn tăng giảm cho vừa kích cỡ đầu
 • Mũ dùng rất thuận tiện phù hợp với thời tiết Việt Nam
 • Gáo nón được chế tạo từ nhựa ABS 
 • Quai nón chữ V, có mốp cách nhiệt, nút vặn
 • Tổng trọng lượng nón: 420 gram/ cái
 • Trọng lượng gáo nón: 280 gram / cái 45000
 • Khoảng rộng gáo nón : 20cm (Ngang)x 23cm (Dọc)x 15cm
 • Cách điện 24kV
 • Đạt tiêu chuẩn TCVN 6407:1998
 • Mũ nhựa Sseda Việt Nam là mũ bảo hộ có xốp lót, núm vặn tăng giảm cho vừa kích cỡ đầu
 • Mũ dùng rất thuận tiện phù hợp với thời tiết Việt Nam
 • Gáo nón được chế tạo từ nhựa ABS 
 • Quai nón chữ V, có mốp cách nhiệt, nút vặn
 • Tổng trọng lượng nón: 420 gram/ cái
 • Trọng lượng gáo nón: 280 gram / cái 45000
 • Khoảng rộng gáo nón : 20cm (Ngang)x 23cm (Dọc)x 15cm
 • Cách điện 24kV
 • Đạt tiêu chuẩn TCVN 6407:1998
 • Mũ nhựa Sseda Việt Nam là mũ bảo hộ có xốp lót, núm vặn tăng giảm cho vừa kích cỡ đầu
 • Mũ dùng rất thuận tiện phù hợp với thời tiết Việt Nam
 • Gáo nón được chế tạo từ nhựa ABS 
 • Quai nón chữ V, có mốp cách nhiệt, nút vặn
 • Tổng trọng lượng nón: 420 gram/ cái
 • Trọng lượng gáo nón: 280 gram / cái 45000
 • Khoảng rộng gáo nón : 20cm (Ngang)x 23cm (Dọc)x 15cm
 • Cách điện 24kV
 • Đạt tiêu chuẩn TCVN 6407:1998
 • Mũ nhựa Sseda Việt Nam là mũ bảo hộ có xốp lót, núm vặn tăng giảm cho vừa kích cỡ đầu
 • Mũ dùng rất thuận tiện phù hợp với thời tiết Việt Nam
 • Gáo nón được chế tạo từ nhựa ABS 
 • Quai nón chữ V, có mốp cách nhiệt, nút vặn
 • Tổng trọng lượng nón: 420 gram/ cái
 • Trọng lượng gáo nón: 280 gram / cái 45000
 • Khoảng rộng gáo nón : 20cm (Ngang)x 23cm (Dọc)x 15cm
 • Cách điện 24kV
 • Đạt tiêu chuẩn TCVN 6407:1998

Sản phẩm: Mũ bảo hộ kiểu Nhật màu vàng chanh

Nhà sản xuất: Hồng Phạm 

Xuất xứ: Việt Nam

Mô tả: 

 • gáo nón được chế tạo từ nhựa ABS 757 – đài loan
 • Quai nón chữ V , Có mốp cách nhiệt, nút trượt
 • tổng trọng lượng nón:420 gam / cái – Trọng lượng gáo nón :280 gram/ cái
 • Khoảng rộng gáo nón :20cm ( ngang)x23 cm (Dọc)x15 cm (Sâu)
 • cách điện 24Kv
 • đạt tiêu chuẩn TCVN 6407:1998

Sản phẩm: Mũ bảo hộ kiểu Nhật màu trắng

Nhà sản xuất: Hồng Phạm

Xuất xứ: Việt Nam

Mô tả: 

 • gáo nón được chế tạo từ nhựa ABS 757 – đài loan
 • Quai nón chữ V , Có mốp cách nhiệt, nút trượt
 • tổng trọng lượng nón:420 gam / cái – Trọng lượng gáo nón :280 gram/ cái
 • Khoảng rộng gáo nón :20cm ( ngang)x23 cm (Dọc)x15 cm (Sâu)
 • cách điện 24Kv
 • đạt tiêu chuẩn TCVN 6407:1998

Sản phẩm: Mũ nhựa nhật quang đỏ l1

Xuất xứ: Việt Nam

Mô tả: 

 • Mũ Nhật Quang đỏ là loại mũ màu xanh dương có vành bằng nhựa trong suốt vành cài đơn giản 
 • Mũ này dùng trong lao động an toàn chịu được tời tiết khắc nhiệt Việt Nam
 • Chất liệu nhựa có độ bền cao

Sản phẩm: Mũ nhựa nhật quang xanh dương l1

Xuất xứ: Việt Nam

Mô tả: 

 • Mũ Nhật Quang xanh dương là loại mũ màu xanh dương có vành bằng nhựa trong suốt vành cài đơn giản 
 • Mũ dùng trong lao động an toàn chịu được tời tiết khắc nhiệt Việt Nam
 • Chất liệu nhựa có độ bền cao

Sản phẩm: Mũ nhựa nhật quang vàng có núm vặn

Xuất xứ: Việt Nam

Mô tả: 

 • Gáo nón được chế tạo từ nhựa ABS 
 • Quai nón chữ V, có mốp cách nhiệt, nút vặn
 • Tổng trọng lượng nón: 420 gram/ cái
 • Trọng lượng gáo nón: 280 gram / cái 45000
 • Khoảng rộng gáo nón : 20cm (Ngang)x 23cm (Dọc)x 15cm
 • Cách điện 24kV
 • Đạt tiêu chuẩn TCVN 6407:1998

Sản phẩm: Mũ nhựa nhật quang trắng có núm, xốp

Xuất xứ: Việt Nam

Mô tả: 

 • Mũ NQ trắng có núm có xốp, làm bằng nhựa  rẻ vành mũ có núm vận to nhỏ, trong lòng có lót xốp
 • Đội rất thoáng rất thỏa mai có lớp xốp bảo vệ tốt 
 • Chất liệu nhựa có độ bền cao

Sản phẩm: Mũ nhựa nhật quang vàng l1

Xuất xứ: Việt Nam

Mô tả: 

 • Mũ vàng L1 nhựa tốt có quay bằng nhựa trong suốt 
 • Mũ bảo vệ công nhân lao động tốt 
 • Chất liệu nhựa có độ bền cao

Sản phẩm: Mũ nhựa nhật quang trắng l1

Xuất xứ: Việt Nam

Mô tả: 

 • Mũ Nhật Quang trắng L1 Mũ làm bắng nhựa tốt có quay trong suốt có vành cài đơn giản
 • Mũ bảo hộ cho người lao động tốt
 • Chất liệu nhựa độ bền cao

Sản phẩm: Mũ nhựa nhật quang vàng l2

Xuất xứ: Việt Nam

Mô tả:

 • Mũ NQ vàng L2 có vành mũ làm bằng nhựa màu cài đơn giản 
 • Bảo vệ công nhân lao động tốt 
 • Chất liệu nhựa có độ bền cao
 • Gáo nón được chế tạo từ nhựa HDPE 10462N - Nhật Bản
 • Quai nón chữ V, nút vặn, 6 điểm cổ định
 • Màu sắc : Trắng, Vàng, Đỏ, Xanh Dương, Xanh Lá, Cam Cá
 • Tổng trọng lượng nón : 350 gram/ cái
 • Trọng lượng gáo nón :180 gram / cái
 • Khoảng rộng gáo nón : 20cm (Ngang)x 23cm (Dọc)x 15cm (Sâu)
 • Đạt tiêu chuẩn TCVN 6407:1998 

 • Gáo nón được chế tạo từ nhựa HDPE 10462N - Nhật Bản
 • Quai nón chữ V, nút vặn, 6 điểm cổ định
 • Màu sắc : Trắng, Vàng, Đỏ, Xanh Dương, Xanh Lá, Cam Cá
 • Tổng trọng lượng nón : 350 gram/ cái
 • Trọng lượng gáo nón :180 gram / cái
 • Khoảng rộng gáo nón : 20cm (Ngang)x 23cm (Dọc)x 15cm (Sâu)
 • Đạt tiêu chuẩn TCVN 6407:1998 

 • Gáo nón được chế tạo từ nhựa HDPE 10462N - Nhật Bản
 • Quai nón chữ V, nút vặn, 6 điểm cổ định
 • Màu sắc : Trắng, Vàng, Đỏ, Xanh Dương, Xanh Lá, Cam Cá
 • Tổng trọng lượng nón : 350 gram/ cái
 • Trọng lượng gáo nón :180 gram/ cái
 • Khoảng rộng gáo nón : 20cm (Ngang)x 23cm (Dọc)x 15cm (Sâu)
 • Đạt tiêu chuẩn TCVN 6407:1998 
 • Gáo nón được chế tạo từ nhựa HDPE 10462N - Nhật Bản
 • Quai nón chữ V, nút vặn, 6 điểm cổ định
 • Màu sắc : Trắng, Vàng, Đỏ, Xanh Dương, Xanh Lá, Cam Cá
 • Tổng trọng lượng nón : 350 gram/ cái
 • Trọng lượng gáo nón :180 gram / cái
 • Khoảng rộng gáo nón : 20cm (Ngang)x 23cm (Dọc)x 15cm (Sâu)
 • Đạt tiêu chuẩn TCVN 6407:1998 
 • Gáo nón được chế tạo từ nhựa HDPE 10462N - Nhật Bản
 • Quai nón chữ V, nút vặn, 6 điểm cổ định
 • Màu sắc : Trắng, Vàng, Đỏ, Xanh Dương, Xanh Lá, Cam Cá
 • Tổng trọng lượng nón : 350 gram/ cái
 • Trọng lượng gáo nón :180 gram / cái
 • Khoảng rộng gáo nón : 20cm (Ngang)x 23cm (Dọc)x 15cm (Sâu)
 • Đạt tiêu chuẩn TCVN 6407:1998 
 • Gáo nón được chế tạo từ nhựa HDPE 10462N - Nhật Bản
 • Quai nón chữ V, nút vặn, 6 điểm cổ định
 • Màu sắc : Trắng, Vàng, Đỏ, Xanh Dương, Xanh Lá, Cam Cá
 • Tổng trọng lượng nón : 350 gram/ cái
 • Trọng lượng gáo nón :180 gram / cái
 • Khoảng rộng gáo nón : 20cm (Ngang)x 23cm (Dọc)x 15cm (Sâu)
 • Đạt tiêu chuẩn TCVN 6407:1998 

Sản phẩm: Mũ nhựa nhật quang vàng có núm, xốp

Xuất xứ: Việt Nam

Mô tả: 

 • Mũ NQ có núm có xốp, làm bằng nhựa tốt trong có lót xốp đội êm và thoáng mát
 • Mũ có núm vận tăng giản to nhỏ phù hợp với mỗi người, thuận tiện khi làm việc
 • Mũ có màu vàng cam thích hợp với môi trường Việt Nam
 • Chất liệu nhựa có độ bền cao

Sản phẩm: Mũ nhựa nhật quang trắng có núm vặn

Xuất xứ: Việt Nam

Mô tả: 

 • Mũ NQ trắng có núm vặn tiện lợi cho người lao động
 • Mũ chịu được thời tiết Việt Nam
 • Chất liệu nhựa có độ bền cao

Sản phẩm: Mũ nhựa thùy dương trắng

Xuất xứ: Việt Nam

Mô tả: 

 • Mũ nhựa Thùy Dương trắng là mũ bảo hộ, núm vặn tăng giảm cho vừa kích cỡ đầu
 • Mũ dùng rất thuận tiện phù hợp với thời tiết Việt Nam
 • Chất liệu nhựa có độ bền cao
Chat với chúng tôi qua zalo
Chat với chúng tôi qua zalo
Để lại lời nhắn cho chúng tôi
Facebook messenger

0984 957 333

Hỗ trợ online

0961 658 266

Hỗ trợ online