Sản phẩm: Khẩu trang H910 Plus code H1009101CV

Nhà sản xuất: Honeywell

Mô tả: 

 • Thiết kế dạng đeo qua tai
 • Chất liệu bằng than hoạt tính, khử mừi trong môi trường hơi hữu cơ
 • Hiệu suất lọc bụi lên đến 99.99%.
 • Lớp van thở một chiều giúp quá trinh thở ra được nhẹ nhàng và không gây đọng hơi sương trên mắt kính.
 • Miếng đệm sống mũi bằng vật liệu xốp mềm không gây tổn thương vùng mũi.
 • Đáp ứng QCVN 08:2012/BLĐTBXH, chứng nhận đạt chuẩn KN95
 • 25pcs/hộp

Sản phẩm: Khẩu trang H910 Plus code H1009101V

Nhà sản xuất: Honeywell

Mô tả:

 • Thiết kế dạng đeo qua tai
 • Hiệu suất lọc bụi lên đến 99.99%.
 • Lớp van thở một chiều giúp quá trinh thở ra được nhẹ nhàng và không gây đọng hơi sương trên mắt kính.
 • Miếng đệm sống mũi bằng vật liệu xốp mềm không gây tổn thương vùng mũi.
 • Đáp ứng QCVN 08:2012/BLĐTBXH, chứng nhận đạt chuẩn KN95
 • 25pcs/hộp

Sản phẩm: Khẩu trang H910 Plus code H1009102V

Nhà sản xuất: Honeywell

Mô tả:

 • Thiết kế dạng đeo qua