Sản phẩm: Khẩu trang 326V

Xuất xứ: Hàn Quốc

Mô tả: Có than hoạt tính

Sản phẩm: Khẩu trang 350V

Xuất xứ: Hàn Quốc

Mô tả: Có than hoạt tính

Sản phẩm: Khẩu trang 200V

Xuất xứ: Hàn Quốc

Sản phẩm: Khẩu trang lọc bụi TECH WIN 203

Xuất xứ: Hàn Quốc

Sản phẩm: Khẩu Trang X-100

 

Sản phẩm: Khẩu trang hoạt tính 225V - có than - có van thở

 

Sản phẩm: Khẩu trang lọc bụi 225V không than hoạt tính - có van thở

Sản phẩm: Khẩu trang Dobu EPP-500

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hãng sản xuất: DOBU MASK

Tiêu chuẩn: Quốc tế

 

Sản phẩm: Khẩu trang Dobu EPP-500C

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hãng sản xuất: DOBU MASK

Tiêu chuẩn: Quốc tế

Nhà sản xuất: 3M

Nước sản xuất: USA/China

Tiêu chuẩn: Mỹ

Chất liệu: Giấy sợi hoạt tính

Tính năng:  Chống bụi,vi khuẩn, Cúm …

Màu sắc: Màu Ghi

Nhà sản xuất: 3M

Nước sản xuất: China

Tiêu chuẩn: Mỹ

Chất liệu: Giấy sợi hoạt tính

Tính năng:  Chống bụi,vi khuẩn, Cúm …

Màu sắc: Màu Trắng

Khẩu trang honeywell H930 là khẩu trang nhập có hai dây vòng qua tai

Khảu trang chống độc tiện lợi cho người lao động ở môi trường hoạt động nhẹ nhàng

Khẩu trang phòng độc HONEYWELL là loại khẩu trang chống độc tốt tiện lợi gọn nhẹ

Khẩy trang này dùng cho người lao động làm việc nhẹ nhàng không thở nhiều

Khẩu trang y tế bán cả hộp, mỗi hộp 50 cái

Khẩu trang bảo bình là loại khẩu trang có miếng than hoạt tính chống độc.

Khẩu trang kt5 là loại khẩu trang vải trắng có 3 lớp thường dùng trong phóng sạch

Khẩu trang vải là khẩu trang 2 lớp, dùng rất tiện lợi