1 2

Sản phẩm: Dây dù cường lực

Xuất xứ: ASIA

Chất liệu: Sợi polyester cường lực

Sản phẩm: Dây dù màu đỏ phi 16

Xuất xứ: Hàn Quốc

Sản phẩm: Dây dù trắng xanh phi 12

Xuất xứ: Hàn Quốc

Sản phẩm: Dây dù trắng xanh phi 8

Xuất xứ: Hàn Quốc

Sản phẩm: Dây dù trắng xanh phi 6

Xuất xứ: Hàn Quốc

Sản phẩm: Dây chằng hàng dài 8M

Xuất xứ: Hàn Quốc

Chất liệu: Polyester

Sản phẩm: Dây chằng hàng 0.8 tấn 4 m

Xuất xứ: Hàn Quốc

Chất liệu: Polyester

Sản phẩm: Dây chằng hàng 6.5 tạ  3.5 m

Xuất xứ: Hàn Quốc

Chất liệu: Polyester

Sản phẩm: Dây chằng hàng 5 tấn 8 m

Xuất xứ: Hàn Quốc

Chất liệu: Polyester

Sản phẩm: Dây chằng hàng 2.5 tấn 5 m

Xuất xứ: Hàn Quốc

Chất liệu: Polyester

Sản phẩm: Dây chằng hàng 2 tấn 5 m

Xuất xứ: Hàn Quốc

Chất liệu: Polyester

Sản phẩm: Dây cẩu hàng tròng 5 tấn 2m Samwoo

Xuất xứ: Hàn Quốc

Chất liệu: Polyester

Sản phẩm: Dây cẩu hàng tròng 4 tấn 3m Samwoo

Xuất xứ: Hàn Quốc

Chất liệu: Polyster

Sản phẩm: Dây cẩu hàng tròng 3 tấn 3m Samwoo

Xuất xứ: Hàn Quốc

Chất liệu: Polyester

Sản phẩm: Dây cẩu hàng tròn 2 tấn 3m samwoo hàn quốc

Xuất xứ: Hàn Quốc

Chất liệu: Polyester

Sản phẩm: Dây cẩu hàng tròn 1 tấn 3m

Xuất xứ: Hàn Quốc

Chất liệu: Polyester

Sản phẩm: Dây cẩu hàng tròn 1 tấn 2m

Xuất xứ: Hàn Quốc

Chất liệu: Polyester

Sản phẩm: Dây cẩu hàng hàn quốc 30 tấn (dài 8m rộng 400mm)

Xuất xứ: Hàn Quốc

Chất liệu: Polyester

Sản phẩm: Dây cẩu hàng hàn quốc 20 tấn (dài 8m rộng 250mm)

Xuất xứ: Hàn Quốc

Chất liệu: Polyester

Sản phẩm: Dây cẩu hàng hàn quốc 15 tấn (dài 8m rộng 200mm)

Xuất xứ: Hàn Quốc

Chất liệu: Polyester

Sản phẩm: Dây cẩu hàng hàn quốc 12 tấn (dài 8m rộng 300mm)

Xuất xứ: Hàn Quốc

Chất liệu: Polyester

Sản phẩm: Dây cẩu hàng hàn quốc 12 tấn (dài 5m rộng 300mm)

Xuất xứ: Hàn Quốc

Chất liệu: Polyester

Sản phẩm: Dây cẩu hàng hàn quốc 10 tấn (dài 8m rộng 250mm)

Xuất xứ: Hàn Quốc

Chất liệu: Polyester

Sản phẩm: Dây cẩu hàng Samwoo 10 tấn 6m

Xuất xứ: Hàn Quốc

Chất liệu: Polyester

Sản phẩm: Dây cẩu hàng hàn quốc 10 tấn (dài 5m rộng 250mm)

Xuất xứ: Hàn Quốc

Chất liệu: Polyester

Sản phẩm: Dây cẩu hàng hàn quốc 10 tấn (dài 3m rộng 250mm)

Xuất xứ: Hàn Quốc

Chất liệu: Polyester

Sản phẩm: Dây cẩu hàng hàn quốc 8 tấn (dài 8m rộng 200mm)

Xuất xứ: Hàn Quốc

Chất liệu: Polyester

Sản phẩm: Dây cẩu hàng hàn quốc 8 tấn dài 5m rộng 200mm

Xuất xứ: Hàn Quốc

Chất liệu: Polyester

Sản phẩm: Dây cẩu hàng Samwoo 8 tấn 6m

Xuất xứ: Hàn Quốc

Chất liệu: Polyester

Sản phẩm: Dây cẩu hàng Samwoo 6 tấn 8m

Xuất xứ: Hàn Quốc

Chất liệu: Polyester

Sản phẩm: Dây cẩu hàng Samwoo 6 tấn 6m

Xuất xứ: Hàn Quốc

Chất liệu: Polyester

Sản phẩm: Dây cẩu hàng Samwoo 5 tấn 8m

Xuất xứ: Hàn Quốc

Chất liệu: Poyeter

Chat với chúng tôi qua zalo
Chat với chúng tôi qua zalo
Để lại lời nhắn cho chúng tôi
Facebook messenger

0984 957 333

Hỗ trợ online

0961 658 266

Hỗ trợ online