1 2

Sản phẩm: Dây dù cường lực

Xuất xứ: ASIA

Chất liệu: Sợi polyester cường lực

Sản phẩm: Dây dù màu đỏ phi 16

Xuất xứ: Hàn Quốc

Sản phẩm: Dây dù trắng xanh phi 12

Xuất xứ: Hàn Quốc

Sản phẩm: Dây dù trắng xanh phi 8

Xuất xứ: Hàn Quốc

Sản phẩm: Dây dù trắng xanh phi 6

Xuất xứ: Hàn Quốc

Sản phẩm: Dây chằng hàng dài 8M

Xuất xứ: Hàn Quốc

Chất liệu: Polyester

Sản phẩm: Dây chằng hàng 0.8 tấn 4 m

Xuất xứ: Hàn Quốc

Chất liệu: Polyester

Sản phẩm: Dây chằng hàng 6.5 tạ  3.5 m

Xuất xứ: Hàn Quốc

Chất liệu: Polyester

Sản phẩm: Dây chằng hàng 5 tấn 8 m

Xuất xứ: Hàn Quốc

Chất liệu: Polyester

Sản phẩm: Dây chằng hàng 2.5 tấn 5 m

Xuất xứ: Hàn Quốc

Chất liệu: Polyester

Sản phẩm: Dây chằng hàng 2 tấn 5 m

Xuất xứ: Hàn Quốc

Chất liệu: Polyester

Sản phẩm: Dây cẩu hàng tròng 5 tấn 2m Samwoo

Xuất xứ: Hàn Quốc

Chất liệu: Polyester

Sản phẩm: Dây cẩu hàng tròng 4 tấn 3m Samwoo

Xuất xứ: Hàn Quốc

Chất liệu: Polyster

Sản phẩm: Dây cẩu hàng tròng 3 tấn 3m Samwoo

Xuất xứ: Hàn Quốc

Chất liệu: Polyester

Sản phẩm: Dây cẩu hàng tròn 2 tấn 3m samwoo hàn quốc

Xuất xứ: Hàn Quốc

Chất liệu: Polyester

Sản phẩm: Dây cẩu hàng tròn 1 tấn 3m

Xuất xứ: Hàn Quốc

Chất liệu: Polyester

Sản phẩm: Dây cẩu hàng tròn 1 tấn 2m

Xuất xứ: Hàn Quốc

Chất liệu: Polyester

Sản phẩm: Dây cẩu hàng hàn quốc 30 tấn (dài 8m rộng 400mm)

Xuất xứ: Hàn Quốc

Chất liệu: Polyester

Sản phẩm: Dây cẩu hàng hàn quốc 20 tấn (dài 8m rộng 250mm)

Xuất xứ: Hàn Quốc

Chất liệu: Polyester

Sản phẩm: Dây cẩu hàng hàn quốc 15 tấn (dài 8m rộng 200mm)

Xuất xứ: Hàn Quốc

Chất liệu: Polyester

Sản phẩm: Dây cẩu hàng hàn quốc 12 tấn (dài 8m rộng 300mm)

Xuất xứ: Hàn Quốc

Chất liệu: Polyester

Sản phẩm: Dây cẩu hàng hàn quốc 12 tấn (dài 5m rộng 300mm)

Xuất xứ: Hàn Quốc

Chất liệu: Polyester

Sản phẩm: Dây cẩu hàng hàn quốc 10 tấn (dài 8m rộng 250mm)

Xuất xứ: Hàn Quốc

Chất liệu: Polyester

Sản phẩm: Dây cẩu hàng Samwoo 10 tấn 6m

Xuất xứ: Hàn Quốc

Chất liệu: Polyester

Sản phẩm: Dây cẩu hàng hàn quốc 10 tấn (dài 5m rộng 250mm)

Xuất xứ: Hàn Quốc

Chất liệu: Polyester

Sản phẩm: Dây cẩu hàng hàn quốc 10 tấn (dài 3m rộng 250mm)

Xuất xứ: Hàn Quốc

Chất liệu: Polyester

Sản phẩm: Dây cẩu hàng hàn quốc 8 tấn (dài 8m rộng 200mm)

Xuất xứ: Hàn Quốc

Chất liệu: Polyester

Sản phẩm: Dây cẩu hàng hàn quốc 8 tấn dài 5m rộng 200mm

Xuất xứ: Hàn Quốc

Chất liệu: Polyester

Sản phẩm: Dây cẩu hàng Samwoo 8 tấn 6m

Xuất xứ: Hàn Quốc

Chất liệu: Polyester

Sản phẩm: Dây cẩu hàng Samwoo 6 tấn 8m

Xuất xứ: Hàn Quốc

Chất liệu: Polyester

Chat với chúng tôi qua zalo
Để lại lời nhắn cho chúng tôi
Facebook messenger

0961 658 266

Hỗ trợ online