Găng tay cách điện 10kv, làm bằng cao su cách điện

Găng tay hạ áp là loại găng cách điện, làm bằng cao su cách điện

găng tay cách điện 15kv, làm bằng cao su cách điện

Găng tay cách điện 22kv, làm bằng cao su cách điện

Găng tay cách điện 24kv, làm bằng cao su cách điện